,

Microsoft Edge 5 lần bị hạ gục tại cuộc thi hack Pwn2Own

Cuộc thi hack Pwn2Own luôn thu hút được nhiều anh tài bảo mật trên toàn thế giới và lần này trình duyệt Edge của Microsoft có lẽ là một trong những sản phẩm bị hack thành công nhiều nhất.

Theo Softpeida, Microsoft Edge là trình duyệt được Microsoft sử dụng mặc định trên Windows 10. Nó tỏ ra nhanh, đáng tin cậy và an toàn hơn so với trình duyệt tiền nhiệm Internet Explorer. Với Edge, Microsoft muốn tạo ra một trình duyệt đủ sức làm đối trọng của Google Chrome hay Mozilla Firefox.

Read more

home of songkhue.com

#2015: moved somewhere to IDC Online

#2017-3-17: Moved from IDC Online to Digital Ocean